Like last year, the Marnix Plan is associated with one of the workshops of the Brussels Summer University (this time at Bozar on Saturday 3 September at 2 pm). The workshop aims to discover various initiatives that help (re)create a "We Brusselers" despite the great heterogeneity — not least linguistic — of the Brussels population. The programme is now online.
Below you can find more information on our workshop in Dutch and French:

Dutch

We Brusselers? Comment (re)faire un "nous" bruxellois ? Hoe kunnen we een Brusselse "wij" (her)scheppen?

Dit panel heeft tot doel een licht te werpen op verschillende initiatieven die in de hoofdstad waardevolle plaatsen ontwikkelen in functie van ontmoeting en dialoog die het "wij-gevoel" in Brussel versterken en die rekening houden met de grote culturele en sociale diversiteit van de stad (in samenwerking met het Marnixplan)

Een debat met:

Dyab Abou Jahjah (Movement X, auteur van « De stad is van ons ») (tbc)
Carole Jacobs (Sprout To Be Brussels) (tbc)
Mohamed Ouachen (Diversité Sur Scènes / KafeArtKawa)
Janette Sinclair (European Commission Community Service) (tbc)
Cathy Van Remoortere (BX Brussels)
Seyma Gelen en Karim Slachmuylder (Tayush)
Jonathan Dehas (Atrium Brussels / Make.Brussels)

Moderatrice : Fatima Zibouh (Bestuurder - Aula Magna)

French

We Brusselers? Comment (re)faire un "nous" bruxellois ? Hoe kunnen we een Brusselse "wij" (her)scheppen?

Ce panel vise à mettre en valeur diverses initiatives organisées dans la capitale pour développer des espaces de rencontre et de dialogue permettant de renforcer le « nous » bruxellois en tenant compte de la grande diversité culturelle et sociale de la population de notre ville (en collaboration avec le Plan Marnix)

Débat avec :

Dyab Abou Jahjah (Movement X, auteur de « De stad is van ons ») (tbc)
Carole Jacobs (Sprout To Be Brussels) (tbc)
Mohamed Ouachen (Diversité Sur Scènes / KafeArtKawa
Janette Sinclair (European Commission Community Service) (tbc)
Cathy Van Remoortere (BX Brussels)
Seyma Gelen et Karim Slachmuylder (Tayush)
Jonathan Dehas (Atrium Brussels / Make.Brussels)

Modératrice : Fatima Zibouh (Administratrice - Aula Magna)