Op 11 december vindt het slotevenement van Validiv (Valoriseren van Linguistische Diversiteit) plaats in het Vlaams Parlement in Brussel. Validiv is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat begon in 2012 om de aanwezige meertaligheid in het Vlaamse onderwijs als een troef te benutten binnen een krachtige leeromgeving die ook het Nederlands ten goede komt. Op die manier willen ze bovendien de prestatiekloof tussen Nederlandstalige en anderstalige kinderen te kunnen verkleinen en het welbevinden van alle leerlingen op school te kunnen verbeteren. Validiv loopt echter ten einde dit jaar en presenteert daarom zijn onderzoeksresultaten in het slotevenement op 11 december. Meer informatie over het programma en de praktische details kan je vinden hier.