In 2008 opende de interactieve tentoonstelling Talen, Mijn gedacht! die volledig draait rond meertaligheid en hoe kinderen dit beleven. In 2014 startte binnen hetzelfde kader een heel nieuw parcours, deze keer voor ouders met meertalige gezinnen en anderstalige volwassen. Het initiatief kreeg de naam Talen, ons gedacht! en wil volwassenen aanzetten tot reflectie over wat meertalig opgroeien voor hen en hun kinderen betekent.

Van 16 tot en met 29 november 2015 kan de tentoonstelling Talen, ons gedacht! worden bezocht in het Kaaitheater. Groepen volwassenen (NT2 leerders, oudergroepen, oudercomités , groepen in het kader van opvoedingsondersteuning,…) kunnen hiervoor reserveren. Praktische informatie vindt u hier:

Foyer vzw en Huis van het Nederlands Brussel zorgen samen voor de begeleiding van de groepen.

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Hilde De Smedt – hilde.desmedt@foyer.be – 02 609 55 63
Fatima Aitabi – fatima.aitabi@huisnederlandsbrussel.be – 02 501 66 60