Op 25 september 2015 vindt een conferentie rond de Europese Dag van de Talen plaats in Gent. Het thema van dit jaar ‘Talen voor Sociale Inclusie’ wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken, waarbij het telkens gaat om de manier waarop het talenonderwijs de taalcompetenties van de lerenden tracht te verbeteren. Zo is er de toenemende interculturaliteit en de taaldiversiteit in de groep lerenden, en is er ook aandacht voor lerenden met een functiebeperking of een socio-economische achterstand. Meer informatie over het programma en praktische details kan u hier vinden.