is een gemeenschappelijke inspanning
om het leren van verschillende talen te bevorderen
onder alle lagen van de Brusselse bevolking.
Het geeft de voorrang
aan het Frans, het Nederlands en het Engels
en moedigt de overdracht van alle moedertalen aan.