1. В Брюксел изучаването на езици е още по-важно, отколкото другаде, но то също трябва да бъде и по-лесно, стига само да знаем как да го направим и с удоволствие да си помагаме взаимно.

2. Способността да се говори френски, холандски и английски език не трябва да остане монопол на малцина привилегировани, а да се превърне в общо предимство на всички жители на Брюксел, независимо от тяхната социална среда или майчин език.

3. Не е срамно да използваме език, който не говорим добре. Само така можем да го научим и поддържаме.

4. Всеки ден, прекаран в Брюксел, може и трябва да даде на всеки от нас възможност да подобри до известна степен един от нашите езици и да помага на другите да подобряват един то техните езици.

5. Научаването на езици не е игра с нулев резултат: придобиване на нов език не трябва да бъде за сметка на тези, които вече знаем.

6. Никога не е твърде късно, нито твърде рано да се започне изучаването на нов език: не е необходимо да изчакваме, докато напълно овладеем един език, преди да започнем да учим друг.

7. Мозъците на нашите деца са напълно в състояние да учат няколко езика едновременно. Ранното научаване следователно може да спести много време, усилия и пари по-късно в живота. За пълен успех обаче е необходима добре обмислена стратегия, както у дома, така и в училище.

8. Ако езикът, използван в училището на децата не е майчиния език на родителите, важно е родителите да научат този език. Когато общуват с малките си деца обаче, като цяло е по-добре за всеки от родителите да говори колкото е възможно по-постоянно езика, който знае най-добре, а това обикновено е майчиния му език. Предаването на майчиния ни език на нашите деца е един от най-хубавите подаръци, който ние родителите можeм да им направим.

9. Аудиовизуалните медии и интернет са чудесни инструменти за изучаване на чужди езици, но само когато се използват разумно.

10. Да говориш езика на другия не е форма на унижение, а привилегия, знак на уважение и благоприятна възможност.