De gemeentelijke basisschool n°7 (Hoogstraat 225, niet ver van het Vossenplein) werd geopend in 1897 tijdens het burgemeesterschap van progressief liberaal Charles Buls (1837-1914 en burgemeester van 1881-1899) die de vele ongeletterde jongeren van de volkswijk lager onderwijs wou aanbieden. Het is nog steeds een Franstalige basisschool, gekend sinds 1975 onder de naam “École Baron Steens” (Louis Steens was liberaal schepen op het einde van de 19e eeuw). Die naam werd gegeven na de fusie met de gemeentelijke basisschool n°15 voor meisjes (Hoogstraat 107), recht tegenover het huis waar Breughel zogezegd zijn twee beroemde schilderijen De Toren van Babel en De “Kleine” Toren van Babel heeft geschilderd (Hoogstraat 132).

Op de gevel van de school staat een groot standbeeld van Marnix van Sint-Aldegonde die een opengeslagen boek vasthoudt. Onder het beeld bevindt zich de Latijnse inscriptie “Ratio instituendae juventutis”, de titel van het boek waarin Marnix pleit voor immersieonderwijs en het vroegtijdige leren van verschillende talen - tenminste voor de kinderen van adel en het hof (“principium ac nobilium puerorum” volgens de rest van de oorspronkelijke titel, weggelaten in de inscriptie op het standbeeld). Gedurende meer dan een eeuw wacht Marnix ons inmiddels op met zijn boek in zijn handen aan de voorkant van een basisschool in één van de armste wijken van Brussel, ongetwijfeld in de hoop dat enkele Brusselaars de hint zouden begrijpen en een Marnixplan zouden opstarten, geschikt voor alle Brusselse kinderen, niet in het minst voor hen die nu in de Marollen wonen.