Panel 1 : Is meertaligheid echt noodzakelijk in Brussel ?

 • Grégor Chapelle, directeur-generaal van ACTIRIS
 • Jean-Claude Daoust, voorzitter van BECI
 • Philippe Van Muylder, secretaris-generaal van ABVV/FGTB Brussel
 • Inleiding : Rudi Janssens, VUB-onderzoeker en verantwoordelijke van de Taalbarometer (slides)
 • Moderator : Myriam Gérard, regionaal secretaris van ACV/CSC

Panel 2 : Is meertaligheid echt mogelijk voor iedereen ?

 • Elsa Schollaert Montaldo, deelneemster zomerstage Brusseleer
 • Yasmina Benaisa, studente Solvay, VUB
 • Loredana Marchi, co-stichter van de vzw Foyer (Molenbeek)
 • Hugo Baetens-Beardsmore, professor-emeritus ULB & VUB
 • Silvia Lucchini, UCL, didactiek Frans-als-vreemdetaal

Panel 3 : Hoe kan de overheid helpen ?

 • Marie-Martine Schyns, Minister van Onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles
 • Pascal Smet, Minister van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 • Guy Vanhengel, voorzitter van het college van de Vlaamse Gemeenchapscommissie
 • Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstelijk Gewest
 • Moderatoren : Anne Brumagne (Brussel Deze Week) en Béatrice Delvaux (Le Soir)