Marnixplan : Lanceringsevenement
Zaterdag 28 september 2013, 10-18u, Zinneke Zaal, Brussels Information Point, Koningsplein 10-11, 1000 Brussel.

Met interventies in het Nederlands, Frans of Engels, vergezeld van visuele of gedrukte ondersteuning in een andere taal en regelmatige samenvattingen door de sessievoorzitters.

9u30: Registratie

10-11u30 : Plenaire zitting

• Inleiding:
• De doelstellingen van het Marnixplan en de opvattingen waarop dit plan stoelt (Philippe Van Parijs, Hoover Leerstoel, UCL)
• Thuis meerdere talen leren: : mogelijkheden en uitdagingen (Anna Sole-Mena, Europese Commissie, auteur van Multilingues desde la cuna)
• Op school meerdere talen leren: mogelijkheden en uitdagingen (Alex Housen, Engelse en Toegepaste Taalkunde, VUB)

• Potentieel en beperkingen van taalverwerving

  • in het onderwijssysteem van het Groothertogdom Luxemburg (Kasper Juffermans, onderzoeksassistent aan de Universiteit van Luxemburg)
  • in de Brusselse Europese Scholen (Kari Kivinen, Secretaris-Generaal van de Europese Scholen)
  • in de immersieklassen van het Franstalig onderwijs in Brussel (Jessica Mathy, chargée de mission à la Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel)
  • in Nederlandstalige scholen in Brussel met een groot aantal anderstalige leerlingen (Piet Vervaecke, Directeur Onderwijscentrum Brussel)

11u30-12u30 : Parallelle sessies

1. Conversatietafels
Karine Jottard, directrice de la Maison de la francité
Christopher Oliha & Nele De Zutter, algemene coördinator & verantwoordelijke communicatie Bru-taal
Louise Chamberlain, Chit-Chat
Martin De Wulf, Speak15

2. Ondertiteling en de media
Georges Wathlet, ondertiteling bij tvbrussel
Régine Florent, docent IHECS

3. Online taalcursussen
Thomas Moreau, Altissia International: Wallangues
Margret Oberhofer, Linguapolis, Univ. Antwerpen: Eurocatering Language Training

12u30-13u30 : Lunch

13u30-16u: Rondetafeldebatten

13u30-14u Panel 1 : Is meertaligheid echt noodzakelijk in Brussel ?
Grégor Chapelle, directeur-generaal van ACTIRIS
Jean-Claude Daoust, voorzitter van BECI
Philippe Van Muylder, secretaris-generaal van ABVV/FGTB Brussel
Inleiding : Rudi Janssens, VUB-onderzoeker en verantwoordelijke van de Taalbarometer
Moderator : Myriam Gérard, regionaal secretaris van ACV/CSC

14-15u Panel 2 : Is meertaligheid echt mogelijk voor iedereen?
Elsa Schollaert Montaldo, deelneemster zomerstage Brusseleer
Yasmina Benaisa, studente Solvay, VUB
Hugo Baetens-Beardsmore, professor-emeritus ULB & VUB
Johan Leman, KULeuven, stichter van de vzw Foyer (Molenbeek)
Silvia Lucchini, UCL, didactiek Frans-als-vreemdetaal

15-16u Panel 3 : Hoe kan de overheid helpen?
Marie-Martine Schyns, Minister van Onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles
Pascal Smet, Minister van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Guy Vanhengel, voorzitter van het college van de Vlaamse Gemeenchapscommissie
Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstelijk Gewest
Moderatoren : Anne Brumagne (Brussel Deze Week) en Béatrice Delvaux (Le Soir)

16-16u30 : Koffiepauze

16u30-18u : Projecten voor de toekomst

  • de website en de nieuwsbrief van het Marnixplan en hun mogelijke toepassingen
  • bestaande en geplande innovatieve initiatieven
  • de mogelijkheid om een Brussels netwerk voor taalleerkrachten op te richten
  • het volgende publieke evenement van het Marnixplan
  • andere suggesties