Steeds meer Brusselse kinderen en volwassenen spreken noch Frans, noch Nederlands, noch Engels als thuistaal. Is het realistisch om hen drietalig te willen maken in deze drie talen? Voor een antwoord op deze vraag heeft het Marnix Plan het woord gegeven aan de spilfiguren van verschillende innoverende initiatieven. De slides zijn nu beschikbaar.
Inleidende plenaire sessie

Introductie van het thema door Piet Vervaecke (directeur Onderwijscentrum Brussel) en Nicole Bya (verantwoordelijke voor Talen van het Secretariaat voor Katholiek Onderwijs) (slides)

  1. De uitdaging: het aantal leerlingen in Brusselse scholen met een thuistaal die niet de schooltaal is
  2. Hoe wordt dit momenteel aangepakt, en hoe zou het aangepakt kunnen en moeten worden?

Parallelle workshops

(a) Tegemoetkomen aan leerlingen met een andere talige achtergrond

  1. “Mijn taal”-project van het Brussels Onderwijscentrum: ervaringen aan de Gemeentelijke Basisschool Sint-Joost-aan-Zee (Mara LeSage, vrijwilliger op de school, en Elke Van den Ende, OCB) (slides)
  2. De “classes passerelles” voor nieuwkomers aan Franstalige Brusselse scholen (Elodie Oger, assistente aan de Université Catholique de Louvain en leerkracht van een classe passerelle aan het Institut Ste Marie, Schaarbeek) (slides)
  3. Leerlingen aan de Europese Scholen zonder taalonderwijs in hun moedertaal (Kari Kivinen, Secretaris-Generaal van de Europese Scholen) (slides)

(b) Talen oefenen buiten school

  1. Huis van het Nederlands: zes gouden regels voor het leren van talen, door vrijwilligers in Nederlandstalige verenigingen (Lauriane Van der Eecken) (slides) (gouden regels in het Nederlands)
  2. Bruxelles-Formation: hoe Bruxelles-Formation de structuur en methode van haar cursussen moest aanpassen aan de grote diversiteit van de Brusselse bevolking (Jacques Martel) (slides)
  3. BxBrussels: 1000 jonge voetballers helpen om hun Frans, Nederlands en Engels te verbeteren (Pieter Van Leemputten) (slides)

Afsluitende plenaire sessie

Hoe realistisch is het Marnixplan in het licht van de resultaten van experimenten en het engagement van de regeringen?

  1. Een aantal conclusies uit de workshops, door Alex Housen, Anna Sole-Mena, Piet Vervaecke en Nicole Bya
  2. Kort overzicht van de engagementen die relevant zijn voor het leren van talen in Brussel in de programma’s van de vijf betrokken regeringen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Fédération Wallonie-Bruxelles, Vlaamse Gemeenschap, Commission Communautaire Française, Vlaamse Gemeenschapscommissie) en bespreking van toekomstige acties en activiteiten (Philippe Van Parijs)